Jačmeň jarný

adv

Kangoo - stabilne vysoké výnosy

Laudis - stabilne vysoké úrody vo všetkých oblastiach

Malz - vysoká sladovnícka kvalita

Overture - perspektívna výnosná sladovnícka odroda

Marthe - výberová sladovnícka kvalita